Thực đơn

09:00 - 23:59
Most Popular
LẨU
LẨU
XÍ QUÁCH BÓ SỐT TỨ XUYÊN
409.000
VND
XÍ QUÁCH BÓ SỐT TỨ XUYÊN
1
số lượng tối đa là 99
CÁ TẦM NẤU MĂNG CHUA
380.000
VND
CÁ TẦM NẤU MĂNG CHUA
1
số lượng tối đa là 99
CA NAU LAU
Bắt buộc
GÀ H'MONG TIỀM SÂM MACA
699.000
VND
GÀ H'MONG TIỀM SÂM MACA
1
số lượng tối đa là 99
LẢU CUA ĐỒNG NẤU NẤM
349.000
VND
LẢU CUA ĐỒNG NẤU NẤM
1
số lượng tối đa là 99
VỊT XIÊM TIỀM CHANH MUỐI
359.000
VND
VỊT XIÊM TIỀM CHANH MUỐI
1
số lượng tối đa là 99
MÓN ĐẶC BIỆT
MÓN ĐẶC BIỆT
VẸM XANH SALAD DẶC BIỆT
335.000
VND
VẸM XANH SALAD DẶC BIỆT
1
số lượng tối đa là 99
CÁ HỒI TATAKI SỐT PONZU DRESSIN
345.000
VND
CÁ HỒI TATAKI SỐT PONZU DRESSIN
1
số lượng tối đa là 99
Combo
Combo
COMBO GIA ĐÌNH VĂN HÓA 1
1.369.000
VND
COMBO GIA ĐÌNH VĂN HÓA 1
1
số lượng tối đa là 99
COMBO GIA ĐÌNH VĂN HÓA 2
1.519.000
VND
COMBO GIA ĐÌNH VĂN HÓA 2
1
số lượng tối đa là 99
COMBO GIA ĐÌNH VĂN HÓA 3
1.760.000
VND
COMBO GIA ĐÌNH VĂN HÓA 3
1
số lượng tối đa là 99
COMBO ĐỒNG CHÍ
1.450.000
VND
COMBO ĐỒNG CHÍ
1
số lượng tối đa là 99
COMBO BẠN HỮU
1.450.000
VND
COMBO BẠN HỮU
1
số lượng tối đa là 99
COMBO HÀN THUYÊN
1.159.000
VND
COMBO HÀN THUYÊN
1
số lượng tối đa là 99
COMBO NHÂM NHI
1.399.000
VND
COMBO NHÂM NHI
1
số lượng tối đa là 99
COMBO GẮN KẾT
1.629.000
VND
COMBO GẮN KẾT
1
số lượng tối đa là 99
KHAI VỊ
KHAI VỊ
SUP NGỌC BÍCH
49.000
VND
SUP NGỌC BÍCH
1
số lượng tối đa là 99
CHẢ GIÒ TÔM CUA MÙA VÀNG
129.000
VND
CHẢ GIÒ TÔM CUA MÙA VÀNG
1
số lượng tối đa là 99
SALAD BỒ CÂU RAU MÙA
179.000
VND
SALAD BỒ CÂU RAU MÙA
1
số lượng tối đa là 99
GỎI TRÁI CÂY HẢI SẢN
169.000
VND
GỎI TRÁI CÂY HẢI SẢN
1
số lượng tối đa là 99
PATE NHUM
189.000
VND
PATE NHUM
1
số lượng tối đa là 99
MÓN NƯỚNG
MÓN NƯỚNG
SƯỜN HEO NƯỚNG SỐT ĐẶC BIỆT KIỂU MÙA VÀNG
289.000
VND
SƯỜN HEO NƯỚNG SỐT ĐẶC BIỆT KIỂU MÙA VÀNG
1
số lượng tối đa là 99
BÒ FUJI NƯỚNG SỐT TERIJAKI
359.000
VND
BÒ FUJI NƯỚNG SỐT TERIJAKI
1
số lượng tối đa là 99
SƯỜN BÒ MỸ NƯỚNG SỐT BBQ
229.000
VND
SƯỜN BÒ MỸ NƯỚNG SỐT BBQ
1
số lượng tối đa là 99
RIB EYE BLACK ANGUS NƯỚNG ĐÁ NUI LỮA
669.000
VND
RIB EYE BLACK ANGUS NƯỚNG ĐÁ NUI LỮA
1
số lượng tối đa là 99
SASHIMI
SASHIMI
HÀU NHẬT 2 LOẠI SỐT
650.000
VND
HÀU NHẬT 2 LOẠI SỐT
1
số lượng tối đa là 99
SALAD CÁ NGỪ RAU THƠM
335.000
VND
SALAD CÁ NGỪ RAU THƠM
1
số lượng tối đa là 99
CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG
235.000
VND
CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG
1
số lượng tối đa là 99
SALAD BẠCH TUỘT "NHẬT"VỚI RONG BIỂN
389.000
VND
SALAD BẠCH TUỘT "NHẬT"VỚI RONG BIỂN
1
số lượng tối đa là 99
TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT
845.000
VND
TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT
1
số lượng tối đa là 99
TỔNG HỢP CÁ HỒI
415.000
VND
TỔNG HỢP CÁ HỒI
1
số lượng tối đa là 99
SASHIMI TỔNG HỢP B
635.000
VND
SASHIMI TỔNG HỢP B
1
số lượng tối đa là 99
SÒ ĐỎ SASHIMI
179.000
VND
SÒ ĐỎ SASHIMI
`
1
số lượng tối đa là 99
SASHIMI HỒI (L)
375.000
VND
SASHIMI HỒI (L)
1
số lượng tối đa là 99
CÁ NGỨ SASHIMI
189.000
VND
CÁ NGỨ SASHIMI
1
số lượng tối đa là 99
Quay lại
VND
Chọn
Quay lại
OC HUONG
OC HUONG
*SEN MUOI
0
VND
1
*NUONG MOI
0
VND
1
*CHAY TOI
0
VND
1
*HAP SA
0
VND
1
NGHEU BIEN
NGHEU BIEN
*HAP THAI
0
VND
1
*HAP SA
0
VND
1
*XAO LA QUE
0
VND
1
SO HUYET
SO HUYET
*NUONG MOI
0
VND
1
*SEN MUOI
0
VND
1
*SOT TU XUYEN
0
VND
1
*CHAY TOI
0
VND
1
TU HAI
TU HAI
*HAP HONG KONG
0
VND
1
*HAP HANH GUNG
0
VND
1
*NAU CHAOS
0
VND
1
*AN SONG
0
VND
1
TOM
TOM
*DUT LO
0
VND
1
*RANG CAY
0
VND
1
*RANG TIEU TOI
0
VND
1
*NUONG BO TOI
0
VND
1
*RANG MUOI HONGKONG
0
VND
1
*RANG TRUNG MUOI
0
VND
1
*SOT TRUNG MUOI
0
VND
1
*NUONG MOI
0
VND
1
*AN SONG
0
VND
1
CA CHIM
CA CHIM
*HAP HONG KONG
0
VND
1
*NUONG MUOI OT
0
VND
1
*NAU NGOT
0
VND
1
*CHIEN GION
0
VND
1
CA CHINH
CA CHINH
*NUONG MUOI OT
0
VND
1
*NUONG LA LOT
0
VND
1
*HAM SA
0
VND
1
*NAU MANG CHUA
0
VND
1
*TIEM THUOC BAC
0
VND
1
*NHUNG ME
0
VND
1
CA LANG
CA LANG
*NUONG MUOI OT
0
VND
1
*NAU MANG CHUA
0
VND
1
*CHA CA LA VONG
0
VND
1
*KHO TO
0
VND
1
CA MU
CA MU
*HAP HONG KONG
0
VND
1
*HAP TAU XI
0
VND
1
*HAP HANH GUNG
0
VND
1
*CHUNG TUONG
0
VND
1
*AN SONG
0
VND
1
CA DUOI
CA DUOI
*SOT SINGAPORE
0
VND
1
*NUONG MUOI OT
0
VND
1
CA BOP
CA BOP
*HAP HONG KONG
0
VND
1
*HAP TAU XI
0
VND
1
*HAP HANH GUNG
0
VND
1
*CHUNG TUONG
0
VND
1
*NUONG MUOI OT
0
VND
1
*KHO TO
0
VND
1
CA MAT QUY
CA MAT QUY
*NHUNG ME
0
VND
1
*NUONG MUOI OT
0
VND
1
*UM NGHE
0
VND
1
*NAU MANG CHUA
0
VND
1
CA MU NGHE
CA MU NGHE
*HAP HONG KONG
0
VND
1
*HAP TAU XI
0
VND
1
*HAP HANH GUNG
0
VND
1
*CHUNG TUONG
0
VND
1
*NUONG MUOI OT
0
VND
1
*NAU CHAOS
0
VND
1
CA QUE
CA QUE
*DAP MUOI DOT LUA
0
VND
1
*NUONG MUOI OT
0
VND
1
*NUONG NAM VANG
0
VND
1
*HAP HONG KONG
0
VND
1
*NAU NGOT
0
VND
1
*NAU RIEU
0
VND
1
BA BA
BA BA
*NUONG MUOI OT
0
VND
1
*RANG MUOI HONGKONG
0
VND
1
*RANG MUOI BAC
0
VND
1
*NAU CHUOI
0
VND
1
*HAM THUOC BAC
0
VND
1
CA TAM
CA TAM
*HAP HONG KONG
0
VND
1
*HAP TAU XI
0
VND
1
*HAP HANH GUNG
0
VND
1
*NUONG MUOI OT
0
VND
1
*NAU CHAOS
0
VND
1
*KHO TO
0
VND
1
CUA TUYET
CUA TUYET
*RANG CAY
0
VND
1
*RANG TIEU TOI
0
VND
1
*RANG MUOI HONGKONG
0
VND
1
*RANG TRUNG MUOI
0
VND
1
*SOT TRUNG MUOI
0
VND
1
CUA GHE
CUA GHE
*RANG CAY
0
VND
1
*RANG TIEU TOI
0
VND
1
*RANG MUOI HONGKONG
0
VND
1
*RANG TRUNG MUOI
0
VND
1
*NAU MIEN TAY CAM
0
VND
1
*SOT SINGAPORE
0
VND
1
*SOT TRUNG MUOI
0
VND
1
*SOT ME
0
VND
1
*SOT TIEU DEN
0
VND
1
*HAP
0
VND
1
*NUONG MOI
0
VND
1
*BO LAU
0
VND
1
*NAU CHAOS
0
VND
1
TOM SU + LONG
TOM SU + LONG
*DUT LO
0
VND
1
*RANG CAY
0
VND
1
*RANG TIEU TOI
0
VND
1
*NUONG BO TOI
0
VND
1
*RANG MUOI HONGKONG
0
VND
1
*AN SONG
0
VND
1
HAP TRAI DUA
0
VND
1
*NUONG MUOI OT
0
VND
1
*NUONG MOI
0
VND
1
*HAP NUOC DUA
0
VND
1
*BO LAU
0
VND
1
*LAU CHUA
0
VND
1
*LAU 5 RI
0
VND
1
CA NAU LAU
CA NAU LAU
*NAU NGOT
0
VND
1
*NAU RIEU
0
VND
1
*NAU THAI
0
VND
1
*NAU MANG CHUA
0
VND
1
*UM NGHE
0
VND
1
*NHUNG ME
0
VND
1
NAU CANH CHUA
0
VND
1
NAU GA
NAU GA
*HAP HANH
0
VND
1
*RANG LA CHANH
0
VND
1
*NAU CHAOS
0
VND
1
*HAP MAM NHI
0
VND
1
*LAU LA GIANG
0
VND
1
*NUONG MUOI OT
0
VND
1
*NAU OT HIEM
0
VND
1
*TRON GOI
0
VND
1
*QUAY LU
0
VND
1
VIT
VIT
*HAP GUNG
0
VND
1
*NUONG CHAO
0
VND
1
*NUONG GIA CHON
0
VND
1
*XAO MANG
0
VND
1
*OM SAU
0
VND
1
*LONG XAO MUOP
0
VND
1
*NAU CHAO
0
VND
1
CA HO
CA HO
*NHUNG ME
0
VND
1
*HAP HONG KONG
0
VND
1
*UM NGHE
0
VND
1
*CHIEN NUOC MAM
0
VND
1
*CHUNG TUONG
0
VND
1
*UM NGHE
0
VND
1
CA MU
CA MU
*AN SONG
0
VND
1
*HAP HONG KONG
0
VND
1
*NAU NGOT
0
VND
1
*NAU RIEU
0
VND
1
*NAU THAI
0
VND
1
*CHUNG TUONG
0
VND
1
*NAU CHAOS
0
VND
1
CA CAM
CA CAM
*NUONG MUOI OT
0
VND
1
CA KHO - CHIEN
CA KHO - CHIEN
*KHO TO
0
VND
1
*KHO LAC
0
VND
1
*CHIEN GION
0
VND
1
CA HAP
CA NHAT GL HAP
*HAP HONG KONG
0
VND
1
*HAP TAU XI
0
VND
1
*HAP THAI
0
VND
1
*SASHIMI
0
VND
1
*SALAD RONG BIEN
0
VND
1
*CHUNG TUONG
0
VND
1
*HAP HANH GUNG
0
VND
1
CA NUONG &A AP CHAO
CA NUONG & AP CHAO
*NUONG LA HOBA
0
VND
1
*NUONG MUOI OT
0
VND
1
*NUONG SOT TARIYAKI
0
VND
1
*NUONG BO TOI
0
VND
1
*NUONG GIAY BAC
0
VND
1
*AP CHAO SOT CHANH DAY
0
VND
1
*AP CHAO SOT MEXICO
0
VND
1
CA TRA DAU
CACH NAU
*CHIEN NUOC MAM
0
VND
1
*CHA CA LA VONG
0
VND
1
*KHO LAC
0
VND
1
*KHO TO
0
VND
1
*NAU MANG CHUA
0
VND
1
*NUONG MUOI OT
0
VND
1
*NHUNG ME
0
VND
1
HAU
CACH NAU
*AN SONG
0
VND
1
*NUONG MOI
0
VND
1
*NUONG MO HANH
0
VND
1
SUP TIEC
SUP
*SUP BAP GA XE
0
VND
1
*SUP BONG BONG CA CUA
0
VND
1
*SUP BONG BONG CUA
0
VND
1
*SUP CHUA CAY TOM THIT
0
VND
1
*SUP HAI SAN
0
VND
1
*SUP HAI SAN NGOC BICH
0
VND
1
*SUP HAI VI TAO BIEN
0
VND
1
*SUP HAI VI TOC TIEN
0
VND
1
*SUP MANG TAY
0
VND
1
*SUP NAM TUYET NHI GA XE
0
VND
1
*SUP NAM TUYET NHI HAI SAN
0
VND
1
Thêm
Quay lại
NO QUESTION
OC HUONG
NGHEU BIEN
SO HUYET
TU HAI
TOM
CA CHIM
CA CHINH
CA LANG
CA MU
CA DUOI
CA BOP
CA MAT QUY
CA MU NGHE
CA QUE
BA BA
CA TAM
CUA TUYET
CUA GHE
TOM SU + LONG
Bắt buộc
CA NAU LAU
Bắt buộc
NAU GA
Bắt buộc
VIT
Bắt buộc
CA HO
CA MU
CA CAM
Bắt buộc
CA KHO - CHIEN
CA HAP
CA NUONG &A AP CHAO
Bắt buộc
CA TRA DAU
Bắt buộc
HAU
Bắt buộc
SUP TIEC
Thêm
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Đăng nhập
Đăng nhập
loading...